Contact
Contact
Socials

Over ons

We helpen scholen en kinderen met uitdagend lesmateriaal, zodat ze op een leuke manier vaardigheden kunnen opbouwen. Wij gaan uit van de talenten van een kind!

Een goed idee in onderwijs

Over mij

Op verschillende lagen versterk ik het onderwijs. Mijn Advies geldt vooral op schoolniveau: het bestuur, de directie, de stichting. Over de missie & visie, het concept en de strategie. Mijn Hulp betreft vooral het team in de vorm van training, scholing en coaching van leerkrachten. Mijn Actie is vooral voor de klas of de groep: gastlessen, klassenconsultatie, sparren met en assisteren van de leerkracht.En natuurlijk zijn er allerlei varianten mogelijk.
De mindmap hieronder geeft een beeld van de verscheidenheid aan werkzaamheden en expertisegebieden:

Over mij

Doel - Missie - Visie

Wat we doen

Ik wil vooral een partner zijn in het onderwijs. Soms als 'critical friend' of inspirerend leider, dan weer als ontwikkelaar of assistent. Ik houd van schakelen en creatief naar oplossingen zoeken voor onderwijsavontuur en -plezier. Ik laat me graag uitdagen om te zoeken naar een optimale vorm voor kinderen en elke volwassene die het onderwijs willen vorm geven.

1

Adviseren van Scholen

Onderwijs is een voortdurende zoektocht om kinderen een goede ontwikkeling te laten doormaken in allerlei opzichten. Niet alleen qua kennis en vaardigheden, maar ook de ontwikkeling als persoonlijkheid met een positieve en creatieve grondhouding waarbij plezier en welbevinden belangrijke uitgangspunten zijn.

2

Helpen van scholen

Teams, een bouw, een individuele leerkracht, IB-er of directeur kunnen soms hulp gebruiken bij het vergroten van de competenties: training, workshops, activerende werkvormen onder leiding van een ervaren en bevlogen schoolbegeleider.

3

Actie


Soms is er behoefte om een deel van het onderwijs te laten verzorgen door een externe partij. Kinderen en personeel worden direct getraind of begeleid om tot een bepaald resultaat te komen. Soms is er behoefte aan voorbeeldlessen of demonstratielessen. Het kan ook zijn dat een geleding in de school getraind moet worden bijv. ouders, TSO/TMO of kinderen. Bekend voorbeeld daarvan is de mediatortraining. Kinderen leren in 4 dagdelen om de functie van mediator op zich te nemen.