Onderwijsonderdelen waarbij ik graag van dienst ben:

 • Vernieuwingsonderwijs: jenaplan (Peter Petersen en andere ‘traditionele’ vernieuwers zoals Korczak, Freinet, Montessori, Kanamori, Parkhurst)
 • Missie- & Visietraject
 • Schrijfonderwijs: technisch (handschrift) en creatief (stellen)
 • Klassenmanagement: organisatie, planning, inspirerende leeromgeving, differentiatie
 • Groene pedagogiek
 • Onderwijs & opvoeding: sociaal emotionele ontwikkeling
 • Grenzen stellen zonder straf of beloning
 • Mindmappen
 • Creatief denken: brainstormen, omdenken, lenig denken
 • Optimaal leren: grit & flow
 • KiVa: de Finse aanpak van pesten, werken aan een fijne groep, aanpakken van pestsituaties
 • Herstelaanpak: coördineren van het herstelproces in complexe situaties met behulp van de herstelcirkel.
 • Spelleider van SOL: eigenaarschap in leren
 • Groepsdynamiek: de kracht van de groep gebruiken, van elkaar leren, coöperatief leren, uitgaan van verschillen