AHA-erlebnis

Werkwijze

  • Coaching
  • Scholing
  • Training
  • Intervisie
  • Gastlessen
  • Ontwikkelen
  • (live) Mindmappen
  • Consultatie
  • Herstelaanpak

Advies Hulp & Actie

Op verschillende lagen versterk ik het onderwijs.
Mijn Advies geldt vooral op schoolniveau: het bestuur, de directie, de stichting. Over de missie & visie, het concept en de strategie
Mijn Hulp betreft vooral het team: in de vorm van training, scholing en coaching van leerkrachten. Versterken van onderwijs.
Mijn Actie is vooral voor de klas of de groep: gastlessen, klassenconsultatie, sparren met en assisteren van de leerkracht.
En natuurlijk zijn er allerlei varianten mogelijk.


Belangrijke onderliggende principes

Niemand weet zoveel als wij samen.
Het gaat pas écht goed als het goed gaat als het fout gaat.
Fouten maken moet, mits je ervan leert.
Alleen ga je sneller, samen kom je verder.
Niet omgaan met verschillen, maar er vanuit gaan.
5 basisactiviteiten: gesprek, spel, werk, viering én stilte
Houd het simpel en dat is verdraaid moeilijk.
De mindmap is een 1000-dingen-doekje.
Je moet de bal het werk laten doen. Lijk lui.
Onderwijs & opvoeding kun je niet los zien, ze liggen in elkaars verlengde.
Natuur is natuurlijk een belangrijk fundament voor de ontwikkeling van de mens en dus ook voor kinderen… zou het moeten zijn.
It takes a whole village to raise a child. Voorbeeldgedrag vanuit gelijkwaardigheid.
Begrenzen is cruciaal, blijf weg bij ‘straffen & belonen’ (stick & carrot). Durf in te grijpen.
Zonder relatie geen prestatie.
Teach what you preach, practice what you preach, walk the talk.