Expertise

Taalexpertise

 • Doen van een taalbeleidsonderzoek
 • Formuleren van een taalbeleidsplan
 • Adviseren bij het kiezen van een taalmethodiek en het implementeren ervan
  • Taalmethode
  • Spellingsmethode
  • Voortgezet lezen (technisch, begrijpend lezen, leesbevordering, informatieverwerving)
 • Tussendoelen geletterdheid
 • Coaching op het gebied van taal
 • Invoering van en ondersteuning bij Schatkist in de onderbouw

Jenaplan-expertise

Jenaplan-opleider met Het Kan http://www.hetkanvoorhetkind.nl/#!jenaplan/c1l00

Vaste deelnemer van het opleidersnetwerk van de NJPV

Alle geregistreerde Jenaplan-opleiders van Nederland komen regelmatig bij elkaar om af te stemmen, expertise te delen en het Jenaplan verder te ontwikkelen.

Begeleider vanuit jenaplanperspectief in verschillende trajecten, zoals:

 • Goedvoormekaar, de sociaal emotionele ontwikkeling
 • Klassenmanagement, werken in een 3-jarige stamgroep
 • Differentiatie
 • Meervoudige Intelligentie
 • Weektaak, portfolio, reflectie en evaluatie
 • Ritmisch weekplan: gesprek, spel, werk en viering
 • Gesprek: dialoog en rijk leergesprek