Doel Missie Visie

Doel Missie Visie

Advies Hulp & Actie:

‘AHA, een goed idee in onderwijs!’

Adviseren van scholen.
 Onderwijs is een voortdurende zoektocht om kinderen een goede ontwikkeling te laten doormaken in allerlei opzichten. Niet alleen qua kennis en vaardigheden, maar ook de ontwikkeling als persoonlijkheid met een positieve en creatieve grondhouding waarbij plezier en welbevinden belangrijke uitgangspunten zijn.

Helpen van scholen.
 Teams, een bouw, een individuele leerkracht, IB-er of directeur kunnen soms hulp gebruiken bij het vergroten van de competenties: training, workshops, activerende werkvormen onder leiding van een ervaren en bevlogen schoolbegeleider.

Actie.
 Soms is er behoefte om een deel van het onderwijs te laten verzorgen door een externe partij. Kinderen en personeel worden direct getraind of begeleid om tot een bepaald resultaat te komen. Soms is er behoefte aan voorbeeldlessen of demonstratielessen. Het kan ook zijn dat een geleding in de school getraind moet worden bijv. ouders, TSO/TMO of kinderen. Bekend voorbeeld daarvan is de mediatortraining. Kinderen leren in 4 dagdelen om de functie van mediator op zich te nemen.