Activiteiten

Activiteiten

Goedvoormekaar: een programma rond de sociaal emotionele ontwikkeling vanuit het jenaplanconcept, De Vreedzame School en sterke elementen uit andere programma’s. In 2 of 3 jaar worden lesactiviteiten op maat ontwikkeld waarbij expertise van de school wordt ingepast.

Vreedzame School: een programma van 2 of 3 jaar waarmee scholen invulling geven aan de sociaal emotionele ontwikkeling vanuit een Vreedzame School-concept. (o.a. teamtraining, klassenbezoek, ouderavonden en -cursus, TSO-cursus, mediatortraining)

KiVa Een aanpak uit Finland om te werken aan een fijne groep. Hoe zorgen we ervoor dat het leuk blijft of dat pesten wordt opgelost als de groep verantwoordelijkheid toont?

Meervoudige Intelligentie: onderwijs en ontwikkeling vanuit het concept vanuit de theorie van Howard Gardner: Meervoudige Intelligentie (MI). Dat kan op school-, bouw- of leerkrachtniveau. En dat kan ook varieren van een korte kennismaking tot een intensief traject waarbij klasinrichting, klassenmanagement, extra zorg, differentiatie, werkvormen en activiteiten een belangrijke rol spelen

Mindmap: een handige manier van ordenen van gegevens in symbolen, picto’s, kleuren en steekwoorden. Een zeer effectieve manier om te brainstormen, te studeren, om oplossingen te bedenken, om de gedachten te ordenen of om inzicht te verkrijgen. In een training of workshop wordt snel duidelijk hoe je zelf als leerkracht maar ook hoe je als klas gebruik kunt maken van deze handige techniek.

Klassenmanagement: om een klas goed te draaien, daar komt nogal wat bij kijken. Op team-, bouw- of leerkrachtniveau gaan we er mee aan het werk. Niet alleen een goed verhaal in de teamkamer, maar ook handen uit de mouwen in de klas. We kijken naar een goede inrichting van de leeromgeving, zinvolle weektaken en afwisselende zelfstandige activiteiten in de vorm van zelf (ver)werken, zelfstandig werken, zelfstandig leren en zelfverantwoordelijk leren.

Differentiatie: Door om te gaan met verschillen en uit te gaan van verschillen kunnen kinderen op school een veel hoger rendement halen uit het onderwijs. Op welke wijze kan dat actief gebeuren? Met behulp van duidelijke praktijkvoorbeelden en het oplossen van differentiatieproblemen uit de eigen klas worden verschillende oplossingen gevonden. De theoretische achtergrond zal daarbij niet ontbreken.

Sociaal emotionele ontwikkeling: De belangrijkste ontwikkeling die kinderen doormaken is de sociaal emotionele ontwikkeling. Nog altijd hebben veel scholen geen methodische aanpak daarvoor. Ook al zijn ze moeilijk toetsbaar, er zijn wel degelijk kerndoelen rond dit belangrijke vakgebied. Waar gaat SEO over en hoe kun je van groep 1 tot en met 8 effectief werken aan alle facetten van SEO? In een traject op maat vinden we daar een antwoord op.

Creatief denken

Een belangrijke leerlijn in een basisschool die zou moeten voorbereiden op de toekomst zou creatief denken moeten zijn. Helaas is daar in Nederland (bijna) geen sprake van. Scholen die zich willen profileren als een creatieve school kunnen zich daarin laten ondersteunen door middel van een stapsgewijs traject waarin zowel leerling als leerkracht op sleeptouw wordt genomen.